Tokyo Dojo

Presidente

Yonamine Kosuke

Hanshi 9 Dan

Vice Presidente

Arakaki Takashi

Kyoshi 8 Dan

Tokyo Dojo

Arakaki Shozen

Kyoshi 7 Dan

Tokyo Dojo

古村賢司

Komura Kenji

5 Dan

村松義久

Muramatsu Yoshihisa

4 Dan

Tsukagoshi Tokuhisa

4 Dan

Satake Seiji

4 Dan

moroda-hiroshi

Moroda Hiroshi

4 Dan

新垣 知昭

Arakaki Tomoaki

3 Dan

Javier Serrano

3 Dan

Okamoto keiko

2 Dan

Haga Nobuyuki

2 Dan

Hashimoto Hideki

1 Dan

Suzuki Mayumi

1 Dan

Yoshizawa Takaaki

2 kyu

Kanai Toshiyuki

3 Kyu

Max Martínez

4 Kyu

Nagasawa Mamoru

Nasu Ritsuko

Kimura Tao

1 Dan

Shoei_Endou

Endo Shoei

1 Dan

Okamoto Ayata

2 Kyu

okamoto

Okamoto Iroha

2 Kyu

 Mexico Dojo

Angel Rodríguez Cornejo

2 Dan

Salvador Serrano

1 Dan

Claudia Arce Espinosa

1 Dan

Edgar

1 Dan

Francisco Pasteur

1 Dan
 

Russia Futagawa Budo Club

Aleksey Anatolievich Gruzdev

5 Dan

 Russia Futagawa Budo Culb

Andrey

Andrey Shangin

2 Dan

Yurii

Yurii Tsiplenkov

2 Dan

Vladislav Veretelnikov

2 Dan

Yurii Sumin

2 Dan

Nikolai

1 Dan

Vladislav

1 Dan

Sergei Tashbulatov

1 Dan