Tokyo Dojo

Tokyo

Shozen Arakaki

Kyoshi 7 Dan

Russia Futagawa Budo Club

Alexey_Grudev

shibu-cho 4 Dan

Tokyo Fukagawa Dojo

古村賢司

Kenji Komura

5 Dan

村松義久

Yoshihisa Muramatsu

4 Dan

 title=

Tokuhisa Tsukagoshi

3 Dan

Seiji Satake

3Dan

新垣 知昭

Tomoaki Arakaki

2 Dan

諸田

Hiroshi Moroda

2 Dan

Shumpei Saito

1 Dan

Shoei_Endou

Shoei Endo

7 Kyu

Ayata Okamoto

7Kyu

okamoto

Iroha Okamoto

6 Kyu

Tao Kimura

6 kyu

Keiko Okamoto

1kyu

Michiko Endo

5kyu

Javier Cerrano 

3kyu

Nobuyuki Haga 

4kyu

 

 

Mexico

Angel Rodríguez Cornejo

2 Dan

Salvador Serrano

1 Dan

Claudia Arce Espinosa

1 Dan

Edgar

1 Dan

Francisco_Pasteur 

1 Dan

 Russia

Andrey

Andrey Shangin

2 Dan

Yurii

Yurii Tsiplenkov

2 Dan

Vladislav Veretelnikov

2 Dan

Yurii Sumin

2 Dan 

Nikolai

1 dan

Vladislav

1 dan

Sergei Tashbulatov

1 dan