Tokyo Dojo

Tokyo

Shozen Arakaki

Kyoshi 7 Dan

Russia Futagawa Budo Club

Alexey_Grudev

shibu-cho 4 Dan

Tokyo Fukagawa Dojo

古村賢司

Kenji Komura

4 Dan

村松義久

Yoshihisa Muramatsu

4 Dan

木本敏文

Toshifumi Kimoto

4 Dan

 title=

Tokuhisa Tsukagoshi

3 Dan

Seiji Satake

3Dan

新垣 知昭

Tomoaki Arakaki

2 Dan

諸田

Hiroshi Moroda

2 Dan

内山

Hiroyuki Uchiyama

1 Dan

Shumpei Saito

1 Dan

Shoei_Endou

Shoei Endo

7 Kyu

Ayata Okamoto

7Kyu

okamoto

Iroha Okamoto

7 Kyu

Tao Kimura

8 kyu
 

photo

Ibuki Hayama

8 Kyu

Haruka Yamazaki

2kyu

Keiko Okamoto

3kyu
 

Michiko Endo

5kyu
 

Javier Cerrano

 

Nobuyuki Haga

 

 

 

Mexico

Angel Rodríguez Cornejo

1 Dan

Salvador Serrano

1 Dan

Claudia Arce Espinosa

1 Dan

Edgar

 

Francisco_Pasteur

 

 Russia

Andrey

Andrey Shangin

2 Dan

Yurii

Yurii Tsiplenkov

2 Dan

Vladislav Veretelnikov

2 Dan

Yurii Sumin

2 Dan 

Nikolai

a dan

Vladislav

1 dan