Tokyo Dojo

PRIMER PRESIDENT

Yonamine Kosuke

Hanshi 10 Dan

PRESIDENTE

Arakaki Takashi

Hanshi 9 Dan

Tokyo Dojo

Arakaki Shozen

Kyoshi 8 Dan

Tokyo Dojo

古村賢司

Komura Kenji

6 Dan

Satake Seiji

5 Dan Shihan

Tsukagoshi Tokuhisa

5 Dan

村松義久

Muramatsu Yoshihisa

4 Dan

moroda-hiroshi

Moroda Hiroshi

4 Dan

新垣 知昭

Arakaki Tomoaki

3 Dan

青木 卓弥

Aoki Takuya

3 Dan

Javier Serrano

3 Dan

Okamoto keiko

2 Dan

Haga Nobuyuki

2 Dan

Hashimoto Hideki

2 Dan

Suzuki Mayumi

2 Dan

Yoshizawa Takaaki

1 Dan

Kanai Toshiyuki

1 Kyu

Max Martínez

1 Kyu

Saito Chiemi

2 Kyu

Nasu Ritsuko

3 Kyu

Sonekawa Mariko

4 Kyu

Nagasawa Mamoru

Shoei_Endou

Endo Shoei

1 Dan

Okamoto Ayata

2 Kyu

okamoto

Okamoto Iroha

2 Kyu

 Mexico Dojo

Angel Rodríguez Cornejo

2 Dan

Salvador Serrano

1 Dan

Claudia Arce Espinosa

1 Dan

Edgar

1 Dan

 


Russia Futagawa Budo Club

Aleksey Anatolievich Gruzdev

5 Dan

 Russia Futagawa Budo Club

Andrey

Andrey Shangin

2 Dan

Yurii

Yurii Tsiplenkov

2 Dan

Yurii Sumin

2 Dan

Nikolai

1 Dan

Vladislav

1 Dan